Algemene voorwaarden

Stad & Land Dierenklinieken hanteert de Algemene Voorwaarden zoals deze zijn opgesteld door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.

Deze voorwaarden hangen binnenkort ook ter inzage in de wachtkamer van onze dierenklinieken en u kunt een exemplaar opvragen aan de balie.

Stad & Land Dierenklinieken BV

BTW nummer: 814853237
KvK nummer: 34227805