Bijsluiters

Stad & Land Dierenklinieken geeft bij de medicijnen die uw huisdier krijgt voorgeschreven (als deze voorhanden is) een bijsluiter. Helaas is dit niet altijd mogelijk, omdat bij sommige diergeneesmiddelen geen of te weinig bijsluiters geleverd worden. In dat geval is het mogelijk om deze online in te zien of te downloaden.

Wij verwijzen u hiervoor naar de website van de Apotheek Diergeneeskunde of de Geneesmiddeleninformatiebank. Op deze websites kunt u alle informatie vinden betreffende bijsluiters van diergeneesmiddelen en deze worden continu uitgebreid en geactualiseerd.

Komt u er niet uit of heeft u vragen, neem dan contact op met een van onze klinieken.