Reptielen vormen een hele aparte groep onder de huisdieren. Ze worden samen met o.a. vogels, knaagdieren en ongewervelde dieren tot de groep van de 'bijzondere huisdieren' gerekend, maar de meeste mensen beschouwen het toch als een aparte categorie. Waar voor vogels en knaagdieren de drempel om aan te schaffen (misschien wel te) laag ligt, moeten er voor reptielen flinke investeringen in de huisvesting worden gedaan. Om deze dieren goed te onderhouden is er veel zorg, tijd, energie en geld nodig. Het houden van reptielen kan dan ook met recht een hobby genoemd worden.
 
Terrarium/Paludarium
 
De meeste gehouden reptielen komen uit warmere streken. Er moet dan ook een huisvesting worden voorzien die de natuurlijke omgeving zoveel als mogelijk nabootst en voldoende warm en vochtig is. Hiervoor is een terrarium of vivarium uitermate geschikt. Naast dat er voldoende warmte en vochtigheid in het verblijf moet zijn is een goede ventilatie van groot belang. De meeste terraria zijn voorzien van 2 ventilatie sleuven die niet recht tegenover elkaar zijn aangebracht. Dit om tocht te voorkomen.
 
Iedere soort heeft z'n specifieke behoeften. Het is dan ook niet raadzaam om veel verschillende soorten in 1 bak bij elkaar te zetten. Probeer je te richten op 1 soort zodat de bak precies naar de behoeften van die soort kan worden ingericht.
 
Nakweek vs wildvang
 
Helaas heeft het houden van reptielen er in het verleden voor gezorgd dat de wilde populaties behoorlijk onder druk zijn komen te staan. Een groot deel van de wildvang dieren ging dood voor ze in een dierenwinkel terecht kwamen. Deze dieren hadden heel veel stress en ze waren daardoor heel kwetsbaar voor allerhande ziektes. Gelukkig is er de laatste 20 jaar veel verbeterd in de kennis omtrent het houden van reptielen waardoor ook steeds meer dieren zich in gevangenschap gingen voortplanten. Het voordeel is dat deze dieren al meer gewend zijn aan het leven in gevangenschap en duidelijk minder onderhevig zijn aan stress. Het is absoluut aan te raden om nakweekdieren te nemen.
 
CITES
 
Een aantal soorten is ook beschermd. Zij vallen onder de zogenaamde CITES wetgeving. Het is heel belangrijk dat de papieren voor deze dieren in orde zijn. Voor meer informatie over CITES en de lijst met soorten die hieronder vallen kunt u terecht op de website van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.
 
Management

 
Onder management verstaan we de manier waarop de dieren gehouden worden. Eigenlijk betreft het alle facetten die ervoor zorgen dat de natuurlijke omgeving zo goed mogelijk wordt nagebootst. De belangrijkste punten staan hieronder opgesomd.

 • Huisvesting
 • Ventilatie
 • Luchtvochtigheid
 • Temperatuur
 • UV-licht
 • Bodembedekking
 • Eventuele beplanting
 • Voeding
 • Vitaminen/mineralen supplement
 • Samenstelling van de groep dieren
 • Hygiëne

Als u een reptiel wilt gaan houden. Laat u dan niet verleiden om een impulsaankoop te doen, maar verdiep u eerst in al deze punten en zorg dat er een bak staat die aan alle voorwaarden voldoet. Hierna zal er per soort wat dieper op de specifieke behoeften van die soort worden ingegaan.
 
Ziekten

Veel ziektes bij reptielen kunnen herleid worden tot managementfouten. Als er echter ziekteverschijnselen zijn is het altijd zaak om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met een dierenarts die verstand heeft van reptielengeneeskunde.
 
Als u een ziek dier heeft en u wilt daarmee langskomen, vergeet dan niet wat ontlasting mee te nemen. Mocht u dier een vreemde manier van lopen hebben of op een andere manier dan normaal een eventuele prooi pakken, probeer dit dan vast te leggen bijvoorbeeld met een telefoon of een digitale camera.
 
Voorkomen is beter dan genezen


Het belang van u goed voor te bereiden en in te lezen en contact te zoeken met ervaren reptielenhouders kan niet genoeg onderstreept worden.
 
Nieuwe dieren kunnen het beste eerst gedurende 3 tot 6 maanden in een quarantainebak gehouden worden alvorens ze in een bestaande groep te introduceren. Op deze wijze kan gekeken worden of ze verborgen ziektes bij zich hebben die zich pas in een later stadium openbaren.
 
Verder is het aan te raden om 1x per jaar de ontlasting te laten nakijken op parasieten.
 
Mijten zijn een veeloorkomend probleem bij reptielen. Kijk vooral regelmatig bij huidplooien en bij de oogleden of u zwarte of rode stipjes ziet. Als u mijten vermoedt kunt u de stipjes met een stukje watten verwijderen. Als ze op de watten bewegen weet je het zeker.