Geregeld bloedonderzoek draagt bij tot een betere controle op de lichamelijke toestand van uw huisdier. Hierdoor kunnen stoornissen, zoals bijvoorbeeld nier- en leveraandoeningen tijdig gesignaleerd worden. Bij Stad & Land Dierenklinieken kunnen we in eigen laboratorium snel en efficient bloedonderzoeken doen. Doordat de kliniek over computer gestuurde analyse apparatuur beschikt zijn deze uitslagen zelfs binnen 10 minuten beschikbaar. Dat kan bij crisis patienten het verschil betekenen tussen leven en dood. Maar ook bij aandoeningen met een meer onduidelijke achtergrond kan de dierenarts er snel achterkomen wat een dier mankeert.

Veel functies in het lichaam hebben te maken met de stofwisseling welke in diverse inwendige organen plaatsvindt. Dit soort organen kunnen soms slecht functioneren zonder dat er iets te zien, te voelen of op de foto dan wel het echobeeld te zien is. In dergelijke gevallen is met bloedonderzoek relatief eenvoudig toch belangrijke informatie over de werking van de stofwisseling, het afweerapparaat, de bloedstolling en de werking van de meeste organen te krijgen. Voor elke groep onderzoeken is weer andere apparatuur nodig. De meeste apparatuur zijn bij de Stad & Land Dierenklinieken in het eigen laboratorium aanwezig.