Het team achter 'Stad & Land'

Drs. C.J. de Vries

Directeur / Dierenarts

Mevr. M. van het Kaar

Praktijkmanager

Mevr. I. van Dijk

Administratief medewerkster