Inschrijven Afspraak maken Spoed

Behandelovereenkomst en Privacy

Uw persoonsgegevens strikt vertrouwelijk

Uw huisdier is ingeschreven bij onze kliniek en daar zijn wij blij mee. In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) willen wij met deze verklaring informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Het is nuttig om een aantal zaken te benoemen.

Algemene voorwaarden

Op het moment dat wij een dier onderzoeken of behandelen ontstaat een stilzwijgende behandelovereenkomst. Wij werken volgens de Algemene Voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde. De laatste versie dateert van 22 januari 2013.

Patiëntendossier

Wij noteren uw persoonsgegevens als eigenaar zoals naam, adres, e-mailadres etc. in ons praktijkmanagementsysteem. Algemene gegevens en behandelverslagen van uw dieren worden in het patiëntendossier van dit systeem opgeslagen.

Strikt vertrouwelijk

Uiteraard behandelen wij deze persoonsgegevens strikt vertrouwelijk, maar soms kan het nodig zijn om deze te delen met anderen. Denk hierbij aan ziektekostenverzekeraars, verwijzing naar specialisten, externe laboratoria, etc. Wij verstrekken alleen die gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de behandeling.

Geheimhoudingsplicht

Met al onze relaties die beschikking krijgen over persoonsgegevens maken wij bindende afspraken over strenge geheimhouding.

Kunnen wij u helpen?

Aanhef *

Direct contact

Met onze brede spreiding in Noord-Holland van dierenklinieken en dierenzieken-
huizen
 is er altijd een dierenarts bij u in de buurt. U vindt bij ons alle zorg onder één dak.

Online inschrijven Afspraak maken

contact