COVID-19 en onze huisdieren

De laatste periode wordt ons dagelijks leven sterk be├»nvloed door het coronavirus (COVID-19). Niet alleen over onze eigen gezondheid komen vragen naar boven, maar ook over die van onze huisdieren. De meest voorkomende vraag is de mogelijkheid van besmetting van mens op dier en vice versa.  

Van een aantal diersoorten is aangetoond dat ze besmet kunnen worden met het coronavirus dat verantwoordelijk is voor de huidige pandemie. Echter, het is belangrijk om op te merken dat deze besmette huisdieren het virus hoogstwaarschijnlijk van hun eigenaar hebben gekregen en het daarna niet kunnen overdragen naar de mens of een ander dier. 

Welke dieren kunnen besmet raken door het coronavirus?

Diersoorten waarvan aangetoond is dat ze besmet kunnen raken zijn honden, katten, nertsen, fretten, hamsters en konijnen. Uit onderzoek is gebleken dat katten, m.n. jonge dieren, ziek kunnen worden met het heersende coronavirus. Klachten die ook bij deze huisdieren gezien werden, waren luchtwegklachten en soms maagdarmproblemen (braken en diarree).  

Dieren kunnen dus corona krijgen, maar de mogelijkheid dat dieren het op elkaar overbrengen wordt momenteel sterk betwijfeld en aanwijzingen voor overdracht van dier op mens zijn er niet. De enige gekende uitzondering zijn de nertsenbedrijven, waarbij wel een besmetting van een nerts naar de mens plaatsvond.  

Advies aan u als eigenaar

Als belangrijkste advies geldt dat indien u als eigenaar klachten hebt die passen bij COVID-19 u uzelf moet laten testen en intensief contact met uw huisdier het beste kan vermijden. Het is verstandig om een niet-ziek persoon voor uw huisdier te laten zorgen en te vragen of iemand anders uw hond kan uitlaten. Ondanks dat overdracht van dier naar dier niet is aangetoond, is het wel verstandig om een dier met klachten binnen te houden en intensief contact met andere soortgenoten te vermijden. Immers, ook al zijn de klachten niet veroorzaakt door het coronavirus, u wilt niet dat een ander dier ziek wordt door uw dier. 

Vragen? Wij helpen u graag!

Mocht u toch vragen hebben of uw dier verdenken van (corona-)klachten, neem dan zeker contact op met een van onze praktijken.

Neem contact met ons op