Chippen en registreren honden

Tot november was het al verplicht om uw hond te laten chippen. In Nederland moesten alle pups voor de leeftijd van 7 weken gechipt zijn. Echter, sinds 1 november zijn er extra regels opgesteld die belangrijk zijn voor het houden, fokken of importeren van honden.

Als u een hond aanschaft, kan dit alleen gebeuren als het dier een chip, een registratie op naam van de (vorige) eigenaar en een EU-dierenpaspoort heeft. Indien dit niet het geval is dan is de verkoper of degene die afstand doet van de hond in overtreding. Bij een verhuizing moeten dan ook alle wijzigingen doorgegeven worden en dit binnen 2 weken.

In de eerste plaats is het voor iedereen die een hond koopt, adopteert, overneemt, verkoopt of herplaatst belangrijk te weten dat dit alleen is toegestaan als de hond een chip, registratie op naam van de vorige houder en een EU-dierenpaspoort heeft. Als daar iets van ontbreekt zijn zowel verkoper als koper in overtreding.

Bij de geboorte van een pup, moet deze nog steeds voor de leeftijd van 7 weken gechipt zijn en een paspoort krijgen. De chipper of de dierenarts die de chip aanbrengt registreert de chip op de naam van de fokker. De fokker dient een registratienummer (UBN) aan te vragen. Let op: ook als u een keer een gelegenheidsnestje heeft, moet u een registratienummer aanvragen. Na het aanbrengen van de chip moet de fokker binnen een week (of in ieder geval voordat de pup naar de nieuwe eigenaar gaat) melding maken van de geboorte van de pup. Na de verhuizing naar het nieuwe baasje moet de fokker binnen twee weken de registratie afmelden en moet de nieuwe eigenaar zichzelf aanmelden bij een aangewezen portaal.

Tegenwoordig zijn veel honden in Nederland afkomstig uit het buitenland. Een hond die ingevoerd wordt, moet geregistreerd worden bij een dierenarts op naam van degene die de hond invoert. De importeur moet ook weer een UBN hebben. Bij honden uit Europa moeten deze ook een EU-dierenpaspoort hebben. Bij de verplaatsing van het dier naar een andere eigenaar gelden dezelfde regels als bij een pup dat naar zijn of haar nieuwe eigenaar gaat.

Het nieuwe systeem van registreren lijkt veel werk en ingewikkeld, maar het is niet voor niks dat dit gedaan wordt. Door al deze maatregelen proberen we de malafide hondenhandel beter te bestrijden, doordat we alle partijen beter in beeld kunnen brengen. Uiteindelijk dus een goede stap voor het welzijn van het dier!