Klachtenformulier

Wij streven ernaar u en uw huisdier zo goed mogelijk te helpen. Naast goede veterinaire zorg spelen daarbij ook de bereikbaarheid, informatievoorziening en het contact met u als klant een belangrijke rol.

Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent met onze dienstverlening en lukt het niet om met de direct betrokkene(n) hier uit te komen. In zo’n geval kunt u een klacht indienen bij onze klachtenbemiddelaar via het digitale klachtenformulier. Op deze manier kunnen we werken aan het herstellen van de klantrelatie en kunnen we de kwaliteit van onze zorgverlening optimaliseren.

Wij streven ernaar om zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vijf werkdagen, contact met u op te nemen. Wanneer de klacht is afgehandeld dan informeren we u hierover via de mail. Wij gaan vertrouwelijk om met de ontvangen (persoons)gegevens en verwerken deze gegevens conform wet- en regelgeving. Met het insturen van de klacht geeft u ons toestemming uw contactgegevens te verstrekken aan onze verzekeraar indien van toepassing. Wij bewaren de gegevens die wij ontvangen en verwerken deze in het kader van dit klachtenreglement tot vijf jaar na afhandeling van de klacht, tenzij we door omstandigheden genoodzaakt zijn van deze bewaartermijn af te wijken.

Alle velden met (*) zijn verplicht.

 

Veiligheidsvraag